OLAGANÜSTÜ KAT MALİKLERİ TOPLANTISI SONUCU

                                      DUYURU

                                                                                       04.05.2009

 

Sayı:  66                                                                          

Konu: Olağanüstü kat malikleri toplantı sonucu

 

 

İlgi: 06.03.2009 gün ve 2009-4 sayılı site yönetim kurulu kararı ile yapılan  ikinci olağanüstü kat malikleri kurulu kararları.

 

 

               İlgi karar gereği sizlere bildirilen yer ve zamanda ikinci Olağanüstü kat malikleri toplantısı 02.05.2009 günü yapılmış olup alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır.

 

1.13994 ve13995 nolu kat malikleri, birlikte site yönetimini oluşturma ve hareket etme,

2.Yönetim Kurulu ve denetim kurulu faaliyetleri ayrı ayrı okunmuş ve ibra edilmesi,

3.Site Yönetim Kurulu asıl üyeliğine M.Cengiz YÜCESAL, İsmail DOĞAN, Mehmet EĞERCİ, Yedek yönetim kurulu üyeliğine Turhan ÖNEYOĞLU, Süleyman AKTÜRK, Murat GÜNAL seçilmişlerdir.

4.Site Denetim Kurulu asil üyeliğine Ali OĞUZER, Tuncay SONKAYA, Mustafa ÇAKIR ve yedek denetim kurulu üyeliğine Onur ÖZENCİ. Dilek KURAY, Mehmet YEŞİLYURT seçilmişlerdir.

5.Site yönetimi ile malik ve sakinler arasında çıkabilecek sorunların çözümü için hakem heyeti asıl üyeliğine M.Emin KOCAYAŞ, Seda YILDIZ, selin ADLAN Yedek hakem üyeliğine Nur BALKIŞ, Abdullah MISIRLIOĞLU seçilmişlerdir.

6.Site yaşam kurallarına uymayan kat malik ve sakinlerine 1 inci yazılı uyarıdan sonra para cezası verilmesine,(miktarı yönetim kurulu belirleyecektir)

7.Site yönetim planındaki zorunlu değişikliğe uyulmasına,

8.İşletme projesinin aynen kabulü ve aidatların değişiklik yapılmadan avans mahiyetine alınmasının devamına,

 

         Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

                                         GENEL KURUL ÜYELERİ

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !