Yönetim kurulu başkanının görevleri

               SİTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREVLERİ

 

1. Site yönetim kurulunu ayda en az bir defa toplantıya davet eder. Toplantıya başkanlık eder. Başkan bulunamadığı zaman ikinci başkan vekâlet eder.

2. Site yönetim kurulunun çoğunlukla toplanmasını sağlar aksi halde alınan

    kararlar geçersiz olur.

3. Site yönetimi kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların

    eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

4. Site yönetim kurulunun kararlarını Kat Mülkiyet Kanunu’nun 34 ve 36 ıncı

    maddesine göre tutulacak bir deftere yazdırır ve toplantıya katılan üyeler

    tarafından imzalanmasını sağlar.

5. Sitedeki tüm bağımsız bölümlerin ve ortak alanların yönetimi ve gelir ile

    giderlerinin toplatıp sarf edilmesini yapar..

6. Hizmet firmalarından alınan teklifleri değerlendirir. En uygun olan teklifi

    kabul eder ve işin yapılmasını sağlar.

7. Site genel kurulunun olağan toplantılarının yapılmasını sağlar. Yönetim

    planındaki diğer maddelerdeki hükümleri göz önünde tutarak yönetim kurulu

    ile birlikte gündem tayin eder.

8. Site yönetim kurulu adına üçüncü kişilerle yapılan işlem ve sözleşmelerin

    bankalardan resmi dairelerden para çekmek için başkan ve yardımcısı olmak

    üzere en az iki imza bulundurmasını sağlar ve yapar.

9. Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemeleri kabul eder. Yönetimden doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması yaptırır.

10. Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesini yapar.

11. Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına veya ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırır.

 

                                                          

 

 

 

                                                                    KAT MÜLKİYET KANUNU MADDE  32

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !