Yönetim kurulu üyelerinin görevleri

                           SİTE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TANIMI

 

 

                                                                                                                        

1. Site genel Kuruluna karşı, aynen bir vekil gibi ve müteselsilin (zincirleme                                                                        olarak) sorumludurlar.

2. Site yönetim kurulunun vermiş olduğu kararların site müdürü tarafından uygulanması esnasında doğa bilecek sorunların giderilmesine destek olurlar.

3. Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı                       ve onarımı için gereken tedbirlerin alınmasında sağlar.

4 Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işlerinin yürütülmesinin takip ve kontrolünü yapar.

5. Site yönetim kurulunda alınan karar gereği aidat ve avans ihtiyaç duyulduğunda bunların toplanılmasını yapar.

7. Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınmasını yapar.

8. Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan

     hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınmasını sağlar.

  9. Defterlerin tutulması ve en az beş yıl saklanmak üzere arşiv oluşturulması

10. İşletme projesinin yapılmasında gerekli kişilerle koordineli çalışırlar ve projenin hazırlanmasını yapar

11. Site sakinlerinin uyması gereken kurallar ile ilgili Yönetmelik hazırlar.

12. Site sakinlerinin gereksinim duyduğu tüm ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetleri düzenler.

 

 

 

 

 

 

                                                              KAT MÜLKİYET KANUNU MADDE  35

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !